Curriculum vitae

2024 – Uhonorowany decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką “Honoris Gratia”

2023 – Odznaczony przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem “Pro Patria”

2022 – Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Medalem “Za Długoletnią Służbę”  

2022 – Staż naukowy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (19.04-2.06)

2021-2025 Członek Radu Muzealnej Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie

2019 – Powołanie na II Kadencję Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (z nominacji wicepremiera ministra Jarosława Gowina)

2018 – Wyróżnienie Rektora w ramach oceny wydziałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r

2017 – Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

2017 – Odznaczony Brązowym Medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej

2017 – 2025 Członek Rady Programowej edycji źródłowej “PRO MEMORIA”

2016 – Uchwałą Sejmu RP z dnia 23 czerwca 2016 powołany na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2016 – Powołanie do Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (z nominacji wicepremiera ministra Jarosława Gowina)

2016 – Powołanie do Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów (z nominacji premier Beaty Szydło)

2016 – Członek Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego”.

2014 – Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego

2013 – Nagroda Rektora UPJP II w Krakowie za pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną

2012 – Profesura belwederska

2010 – Nominacja do konkursu “historyczna Ksiązka Roku” publikacji Zakony pod presją bezpieki w kategorii “najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w okresie XX wieku”

2008–2013 – Członek i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Muzeum w Nowym Sączu

2008 – Członek Instytutu Badań Dziejów Kościelnych w Łucku (Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк) – Ukraina; w 2009 mian. jego wiceprezesem

2008 – Odznaczony odznaką 106 Dywizji Piechoty AK – Inspektorat Maria

2007 – Nagroda Prezesa IPN za działalność naukową

2007 – Mian. kierownikiem Podyplomowych Studiów z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa na UPJP II w Krakowie

2007 – Odznaczony Srebrnym Medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej

2007-2011 – Członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (z nominacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

2006 – Odznaczony Krzyżem Sybiraków

2006 – Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej

2006 – Zatrudniony jako główny specjalista OBEP IPN-KŚZpNP w Krakowie

2004 – Mian. członkiem Zespołu Specjalistów do spraw Archiwów przy Kościelnej Komisji Konkordatowej

2004–2008 – Redaktor naczelny biuletynu „Archiva Ecclesiastica”

2004 – Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział Kraków

2004 – Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

2004 – Członek Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach; w 2007 mian. zastępcą kierownik Komisji

2002–2007 – Kierownik Studium Archiwistycznego

2001 – Habilitacja na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2000 – Mian. Kierownikiem Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (od 2009 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

1999–2002 – Założyciel i redaktor naczelny dwumieięcznika „Głos Ojca Pio”

1998 – Kierownik Zespołu Badawczego Heraldyki Kościelnej przy Polskim Towarzystwie Teologicznym

1998 – Członek Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego; w 1998 mian. członkiem zarządu

1997 – Studia jezyka i kultury włoskiej w Gezui

1992 – Obrona pracy doktorskiej na Papieskiej Akademii Teologicznej

1992 – Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego; w 1992 mian. kierownikiem Sekcji Historycznej PTT; w l. 1996-2008 wiceprezes PTT

1990 – Zatrudniony na Wydziale Historii Kościoła (od 2008 Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego) Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (od 2009 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

1990 – Licencjat kanoniczny z historii Kościoła na PAT

1989 – Studia językowe w Mediolanie

1986 – Założyciel „niezależnego” Szczepu Harcerskiego Leśne Plemię w Stalowej Woli – Rozwadowie

1986 – Magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie