Hasła encyklopedyczne

J. Marecki, Ferdynand Machay (1889-1967), [w:] Słownik Biograficzny Polskiego Katolicyzmu Społecznego, t. 2, red. R. Łatka, Warszawa 2021, s. 240-248.

J. Marecki, Władysław Józef Padacz (1900-1974), [w:] Słownik Biograficzny Polskiego Katolicyzmu Społecznego, t. 2, red. R. Łatka,  Warszawa 2021, s. 291-298.

J. Marecki, Adam Stefan Sapieha (1867-1951), [w:] Słownik Biograficzny Polskiego Katolicyzmu Społecznego, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 384-397.

J. Marecki, Gadacz Jan Ludwik (o. Kornel) OFMCap, [w:] Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 1, red. J. Marecki, Kraków 2017, s. 46-49.

J. Marecki, Janocha Franciszek (o. Albin) OFMCap, [w:] Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 1, red. J. Marecki, Kraków 2017, s. 52-55.

J. Marecki, S. Sułecki, Kolak Wacław Michał, [w:] Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 1, red. J. Marecki, Kraków 2017, s. 59-64.
Baran Jan, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 7-8.

Curzydło Władysław, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 41.

Fudali Józef, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 69.

Hojoł Józef, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 88-89.

Iżowski Jerzy, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 92.

Kacz Witold, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 104.

Kolankowski Aleksy, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 128-129.

Kozłowski Stanisław, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 139-140.

Kwiatkowski Jan Andrzej, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 153-154.

Mirek Franciszek, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 188-189.

Mistat Andrzej Sebastian, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 190-191.

Muniak Stefan, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 194-195.

Murzyn Albin, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 195-196.

Pochopień Jan, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 225-227.

Przybyszewski Bolesław, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 234-235.

Strojek Klemens, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 284.

Szybowski Jan, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 289.

Wcisło Stanisław, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 310-311.

Albertyni, [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000, s. 12 [uwaga: w poniższych hasłach encyklopedycznych autorstwo i współautorstwo]

Albertynki, j.w. s. 12;
Augustianie, j.w. s. 32-33;
Augustianki, j.w. s. 33;
Benedyktyni, j.w. s. 53;
Bernardyni, j.w. s. 53-54;
Bernardynki, j.w. s. 54;
Bonifratrzyi, j.w. s. 78;
Bożogrobcy, j.w. s. 80;
Cystersii, j.w. s. 113-114;
Córki Bożej miłości, j.w. s. 129;
Dominikanie, j.w. s. 164;
Dominikanki, j.w. s. 165;
Duchacy, j.w. s. 173;
Duchaczki, j.w. s. 173-174;
Felicjanki, j.w. s. 198;
Franciszkanie, j.w. s. 216;
Józefitki, j.w. s. 347;
Józefitki, j.w. s. 347;
Kameduli, j.w. s. 356;
Kanonicy regularni, j.w. s. 384;
Kapucyni, j.w. s. 392;
Karmelici, j.w. s. 393;
Karmelici bosi, j.w. s. 393;
Karmelitanki bose, j.w. s. 394;
Klaryski, j.w. s. 412;
Koletki, j.w. s. 426;
Markowie, j.w. s. 594;
Michalici, j.w. s. 609;
Misjonarze, j.w. s. 621;
Nazaretanki, j.w. s. 662;
Norbertanki, j.w. s. 666;
Paulini, j.w. s. 741-742;
Pijarzy, j.w. s. 752;
Prezentki, j.w. s. 810;
Redemptoryści, j.w. s. 838;
Reformaci, j.w. s. 838-839;
Saletyni, j.w. s. 880;
Salezjanie, j.w. s. 880;
Salwatorianie, j.w. s. 880;
Sercanki, j.w. s. 893;
Sercanie, j.w. s. 893;
siostry Duszy Chrystusowej, j.w. s. 898;
siostry MB Miłosierdzia, j.w. s. 898-899;
siostry Rodziny Maryi, j.w. s. 899;
Służebniczki dębnickie, j.w. s. 904-905;
Służebniczki starowiejskie, j.w. s. 905;
Szarytki, j.w. s. 946;
Trynitarze, j.w. s. 1007;
Urszulanki, j.w. s. 1025;
Wizytki, j.w. s. 1053-1054;
Zmartwychwstańcy, j.w. s. 1096-1097;