Moi uczniowie

Wypromowani doktorzy:

dr Lucyna Rotter, Symbolika polichromii kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha i Najświętszej Marii Panny w Staniątkach (23 czerwca 2004)

dr Peter Borza, Dejiny Greckokatolicej cirkvi na Slovensku w obdobi II. svetovej vojny (30 marca 2006)

dr Artur Kardaś, Udział Hieronima Kajsiewicza w kształtowaniu modelu życia zmartwychwstańców (2 listopada 2006)

dr Łucja Marek, Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956 – 1970 (26 maja 2009)

dr Marek Podgórski, Rzymskokatolickie Duszpasterstwo Wojskowe w Ludowym Wojsku Polskim (26 maja 2009)

dr Szymon Sułecki Krakowskie księgozbiory karmelitów dawnej obserwy, obrona doktoratu UPJP II w Krakowie (23 grudnia 2013)

dr Andrzej Giza, Dzieje polskiej kolonii w Harbinie w kontekście wydarzeń historycznych na terytorium Państwa Środka w latach 1895–1966 (24 maja 2019)

dr Kinga Trojanowska, Symbolika stroju subkultur i ruchów kontrkulturowych w okresie PRL (18 października 2023)

dr Małgorzata Morawek, Kancelaria prowincji franciszkanów – reformatów w XIX wieku. Studium archiwoznawcze (26 października 2023)

dr Adrian Cieślik, Kancelaria urzędu prowincjała Prowincji Świętego Jacka w Królestwie Galicji i Lodomerii Zakonu Braci Kaznodziejów w Latach 1782-1927. Studium archiwoznawcze (20 listopada 2023)

mgr Marcin Rdzak, Kancelaria lwowskiego większego klasztoru Zakonu Karmelitów w okresie niewoli narodowej. Studium archiwoznawcze (otwarcie przewodu doktorskiego na UPJPII w Krakowie, 2018)