Organizacja konferencji naukowych

2017-11-14, Międzynarodowa konferencja “Wspólnota różnorodności – dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej” – współorganizator.

2017-03-28 Międzynarodowa konferencja Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore – współorganizator.

2016-12-01, Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” – organizator.

2016-10-22, Ogólnopolska Konferencja naukowa “Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat “Naszej Przeszłości” (1946-2016)” – współorganizator.

2016-06-01, Ogólnopolaka konferencja naukowa “Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945 – 1989” – współorganizator.

2016-04-27, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI”, współorganizator.

2015-11-26, Międzynarodowa konferencja „Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinách” – współorganizator.

2015-06-06, Ogólnopolska konferencja naukowa „Postać św. Jadwigi, współorganizator Andegaweńskiej w historii i kulturze polskiej” – współorganizator.

2015-04-21, Międzynarodowa konferencja Symbol znak rytuał krajobraz semantyczny wsi i miast – współorganizator.

2014-12-28, Krajobraz kulturowy miast postkomunistycznych w Polsce – współorganizator.

2014-12-03 Międzynarodowa konferencja Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme – współorganizator.

2014-11-14, Ogólnopolska konferencja Życie codzienne osób duchownych i zakonnych w miejscach odosobnienia w Europie Środkowo-Wschodniej (1944/45-1989) – współorganizator.

2014-05-23, Ogólnopolska konferencja Schematyzmy jako źródła historyczne -współorganizator

2014-01-29, Międzynarodowa konferencja Symbol znak rytuał Od narodzin do śmierci – współorganizator.

2012-11-26 Międzynarodowa konferencja Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti – współorganizator.

2012-11-23 Ogólnopolska konferencja Ziemiaństwo polskie na rzecz ojczyzny i kościoła – współorganizator.


2012-02-23 Międzynarodowa konferencja Symbol znak rytuał Doświadczenie władzy – współorganizator.


2011-11-22 Międzynarodowa konferencja Znak, symbol a rituál akko forma společnej komunikácie – współorganizator.


2011-06-02 Międzynarodowa konferencja Święci Ziemi Wołyńskiej – współorganizator.


2010-05-06 Ogólnopolska konferencja Ut unum sint Niepokonany Kościół – współorganizator.


2010-03-20 Ogólnopolska konferencja Szata chwały i zwycięstwa – współorganizator.


2009-11-07 Ogólnopolska konferencja Ks. Władysław Gurgacz – w służbie Ojczyzny – organizator.

2008-03-13 Ogólnopolska konferencja Heraldyka kościelna – współorganizator.

2007-05-19 Międzynarodowa konferencja Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obydwu stronach Karpat – współorganizator.

2006-06-02 Międzynarodowa konferencja Біблія в културі світу – współorganizator.

2006-05-30 Międzynarodowa konferencja Біблія в културі світу – współorganizator.

2006-01-28 Ogólnopolska konferencja Pośrednicy łask – współorganizator.

2006-01-12 Ogólnopolska konferencja sentire cum homine et Ecclesia – współorganizator.