Recenzje prac doktorskich

M. Kościelniak, Organizacja i ustrój diecezji częstochowskiej w latach 1964-1984, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022.

J. Sellin, Żydzi i judaizm w doświadczeniu Karola Wojtyły (1920-1978), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2021.

R. Sołtysek, Budownictwo kościołów na Śląsku Opolskim w latach Polski Ludowej 1945-1989, Uniwersytet Zielonogórski 2021.

M. Story, Parafia Kamień koło Rudnika nad Sanem w latach 1907-1939 na tle jej wieloetnicznego i religijno-kulturowego środowiska, Uniwersytet Rzeszowski 2020.

A. Starczewska-Wojnar, Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933, Uniwersytet Opolski 2020.

T. Bałuka, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w latach 1910-2000, Katolicki Uniwersytet Lubelski 2019.

M. Kupczewska, Zgromadzenie Służebnic Najśw. Serca Jezusowego w latach 1945-1989, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2019.

Ł. Burchacki, Między kulturą, nauką a polityką. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie w latach 1952-1989, Uniwersytet Śląski 2018.

M. Kasprzycki, Ewolucja komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w powiecie Nowy Sącz w latach 1945-1975, Uniwersytet Śląski 2018.

W. Łuczak, Między autonomią a zależnością. Przygotowania do obchodów jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński 2017.

A. Przewłoka, Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim w latach 1956-1989, Uniwersytet Śląski 2015.

S. Stasiaczek, Polskie dziedzictwo archiwalne pod zarządem prusko-niemieckim 1815-1939, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 2005.

P. Parnican, Gotycka rzeźba z terenów środkowosłowiańskich bańskich miast oraz Górnej Nitry i Turiec (Goticka rezba Stredoslovenskych banskych miest, Hornej Nitry a Turca), Papieska Akademia Teologiczna 2005.

B. Siwiec, Dzieje Arcybractwa Matki Boskiej Pocieszenia przy klasztorze oo. augustianów w Krakowie (1604-1941), Papieska Akademia Teologiczna 2005.