Referaty i wywiady popularyzujące naukę

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Raczkowej (pow. legnicki).
Referat: Bliżej Boga. Życie religijne kresowian w pierwszej połowie XX wieku. Raczkowa 3 marca 2024.

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Raczkowej (pow. legnicki). Referat: Wolność mamy we krwi”- Polskie Zbrojne Podziemie w latach II wojny światowej, Raczkowa 27 lutego 2022.

Spotkanie zorgnizowane w dniu 4 III 2019 przez Muzeum Narodowe w Przemyślu i Katedrę Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UPJPII: Odpowiedzialny pontyfikat Adama Stefana Sapiehy na tronie biskupim w Krakowie, 107. rocznica ingresu – 80. rocznica próby rezygnacji ze stanowiska. Posługa A.S. Sapiehy w różnych okresach dziejowych, 1912 – 1939 – 1951. Wykład “kard. Adam S. Sapieha – posługa pasterska i działalność narodowa”.

Inauguracja Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Krakowski Instytut Rozwoju edukacji. 28 października, Kraków. Wykład Inauguracyjny “Zachowanie dziedzictwa narodowego wspólną troską Polaków”

Inauguracja I semestru roku akademickiego 2017/2018, Mogilany 19 października 2017, Wykład inauguracyjny „ Wizja miłości Ojczyzny w nauczaniu Jana Pawła II”

III Seminarium Akademii Dziedzictwa Kresów “Pamięć i tożsamość Rzeczypospolitej”, Zarzecze, 29 VII 2017. Referat: Kardynał A. S. Sapieha – człowiek Kresów.

Wykład dla działaczy polonijnych, IPN Warszawa, 5 VII 2017 r. , Referat: Polskie drogi do NIepodległości.

II Seminarium Akademii Dziedzictwa Kresów “Pamięć i tożsamość Rzeczypospolitej”, Lubaczów, 2-3 czerwca 2016. Wykład: Sytuacja społeczno-religijna na ziemiach południowo-wschodnich II RP.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków, 21 XI 2015 r. Referat: Rocznice patriotyczne w polskim krajobrazie kulturowym.

Wykład sapieżyński, Civitas Christiana, Gdańsk, 24 X 2015. Referat: Zasługi Kard. Adama Stefana Sapiehy dla Kościoła i Narodu.

Wykład w Domu Kultury im. Kard. A. S. Sapiehy, Kraków, 19 IX 2015. Referat: Książe Adam Stefan Sapieha.

Spotkanie Koła Naukowego Studentów UPJP II, Kraków, 21 V 2015 r. Referat: Ludobójstwo Polaków na Kresach II RP w latach II wojny światowej.

Wykład otwarty Urząd Miasta Zakopane, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Zakopane, 13 V 2015 r., Dyskusja panelowa: Polacy na Kresach wczoraj i dziś.

Spotkanie Koła Naukowego Studentów Historii UJ, Kraków 23 IV 2015, Wykład: Formy represji duchowieństwa w województwie krakowskim w okresie stalinowskim.

Spotkanie członków Towarzystwa „Civitas Christiana”, Nowy Sącz, 18 III 2015 r. Referat: Kardynał Stefan Wyszyński – mąż stanu, patriota i ojciec Narodu.

Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, Kielce, 10 III 2015 r. Referat: Księża diecezji kieleckiej represjonowani na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1956.

Krakowska Loża Historyczna w Warszawie, 26 XI 2014 r., dyskusja panelowa: Życie i działalność kard. S. Wyszyńskiego.

Krakowska Loża Historyczna, Kraków, 19 XI 2014 r. dyskusja panelowa: Życie i działalność kard. S. Wyszyńskiego.

Katolicki Dom Kultury im. Kard. A. S. Sapiehy, Kraków, 13 VIII 2014 r. Wykład: Kard. A. S. Sapieha – patriota i duszpasterz.

Katolicki Dom Kultury im. Kard. A. S. Sapiehy, Kraków, 25 VI 2014 r. Wykład: Kardynał A. S. Sapieha jako mąż stanu.

Dom Kultury Jaworzno, 12 VI 2014 r. Wykład: Kardynał Stefan Wyszyński jako mąż stanu.

„Spotkania z historią” organizowane przez Civitas Christiana, Oświęcim, 11 VI 2014 r. Wykład: Życie i działalność Kard. Adama Stefana Sapiehy.

Sapieżyńskie Dni Kultury, Katolicki Dom Kultury im. Ks. kard. A. S. Sapiehy, Kraków 8 VI 2014. Wykład: Działalność patriotyczna Kardynała A. S. Sapiehy.

Dyskusja Panelowa podczas promocji książki “Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały”, Kraków 28 stycznia 2014.

Spotkanie w Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Klerycy w wojsku: próba ateizacji”. Kraków, 18 XII 2013 r., Dyskusja panelowa w ramach promocji publikacji Stanisława Gabańskiego, „Dobrze! Zapiski kleryka-żołnierza (1965-1967)”.

Szkołą Wyższa im. B. Jańskiego Wydział zamiejscowy w Krakowie, 27 XI 2013. Wykład: Ludobójstwo wobec Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Spotkanie członków „Civitas Christiana”, Kraków, 15 XI 2013 r., Referat: Książe Kardynał Stefan Sapieha – życie i dzieło.

Spotkania z historią. Bukowińskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, Bukowina Tatrzańska, 30 X 2013 r. Referat: Wołyń i Kresy w bratobójczej krwi.

Spotkanie członków „Civitas Christiana” z okazji otwarcia wystawy poświęconej Kard. Adamowi S. Sapiesze, Oświęcim, 16 X 2013 r. Prelekcja: Kard Adam Stefan Sapieha – niezłomny Książe.

Otwarcie wystawy „Kresy” Legnica, 4 X 2013 r. Referat: Dlaczego mordowano Polaków na Wołyniu. Wojna czy ludobójstwo?

Konferencja historyczna dla młodzieży z okazji otwarcia wystawy poświęconej martyrologii na Kresach Wschodnich i Wołyniu, Myślenice, 15 IX 2013 r., Referat: Zagłada Polaków na Wołyniu i Kresach Wschodnich. Przebieg i następstwa.

Konferencja historyczna dla młodzieży z okazji otwarcia wystawy poświęconej martyrologii na Kresach Wschodnich i Wołyniu, Myślenice, 15 IX 2013 r. Referat: Geneza ludobójstwa Polaków na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej.

„Sądeckie spotkania z historią”, Stary Sącz, 18 VIII 2013 r. Referat: Inwigilacja Kościoła katolickiego w Polsce w PRL.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Obywatelskie Porozumienie Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości, Tarnów, 9 VII 2013, Wykład: Postawa ludzi Kościoła wobec ludobójstwa na Kresach.

Stowarzyszenie Kresowiaków. Stanica Kresowa, Kraków, 20 VI 2013 r. Wykład: Ludobójstwo kresowe w latach II wojny światowej.

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”; Więzienie. Kalisz, 17 VI 2013 r. Wykład: Ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej.

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Kalisz, 17 VI 2013 r. Wykład: Ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej.

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Ostrów Wielkopolski, 17 VI 2013 r. Wykład: Niedokończone Msze Wołyńskie.

Urząd Gminy Białaczów oraz Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Odsłonięcie tablicy poświęconej śp. O. Kasjanowi Czechowiczowi, , Białaczów, 13 VI 2013 r., Wykład: Przebaczyć i zapomnieć – przebaczyć i pamiętać.

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Odsłonięcie tablicy poświęconej śp. O. Kasjanowi Czechowiczowi, Białaczów, 13 VI 2013 r., Wykład: Ludobójstwo Polaków na Wołyniu.

Dom Kultury Zakopane, 28 II 2013 r. Wykład: Rzeź wołyńska – zapomnieć czy wołać o prawdę ?

Wystawa „Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej, Łowicz, 29 V 2012 r. Wykład: Niedokończone msze wołyńskie.

XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Nowy Sącz, 27 V 2012 r., Wykład: Dawna obrzędowość pogrzebowa.

XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Nowy Sącz, 26 V 2012 r., Wykład: Nabożeństwa liturgiczne w przeszłości.

Krakowski Klub „Kamieniołom”, 21 V 2012 r. Wykład z cyklu „Historia PRL”: Walka z Kościołem katolickim. Metody stosowane wobec duchownych, świeckich i instytucji.

Spotkanie kresowiaków, Konferencja „Kresy”, Kraków, Podgórze, 11 III 2012 r. Referat: Przemilczane ludobójstwo na Wołyniu.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 16 II 2012 r. Odczyt: Książę kardynał Adam Stefan Sapieha w dziejach Polski i Krakowa.

Krakowski Klub „Kamieniołom”, 23 I 2012 r. Wykład: Święta Bożego Narodzenia w PRL.

Krakowski Klub „Kamieniołom”, 19 XII 2011 r. Wykład: Polskie wigilie w czasie i przestrzeni.

Wykład otwarty „Symbol – znak – przesłanie. Symbolika Biblii i mitologii świata”, zorganizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHiDK UPJP2 10 XII 2011. Referat: Motywy biblijne w numizmatyce.

Krakowski Klub „Kamieniołom”, 28 XI 2011 r. Wykład: Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia i mąż stanu, czyli o tym jak pod Jego przewodem przeszliśmy przez „morze czerwone”.

Spotkanie Kombatantów, Biały Kościół, 11 XI 2011 r. Wykład: O tych, którzy kochali Ojczyznę.

Dom Parafialny – Muzeum Kard. A. S. Sapiehy, Kraków-Dąbie, 27 X 2011 r. Wykład: Kard. Adam Stefan Sapieha wobec totalitaryzmów.

Osiedlowy Dom Kultury, Kraków-Ruczaj, 20 X Wykład: Kard. Stefan Wyszyński – mąż stanu i patriota.

Promocja książki Arunasa Streikusa „Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944-1990)”; Kraków, 18 X 2011 r. Wykład: Komuniści wobec Kościoła katolickiego w Polsce w okresie powojennym.

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Myszków, 10 X 2011 r. Wykład: Historia Kościoła katolickiego na Wschodzie po 1945 roku.

Seminarium Naukowe Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 6 X 2011 r. Referat: Ludzie Kościoła nowosądeckiego.

Spotkanie Kombatantów, Prądnik Korzkiewski, 18 IX 2011 r., Wykład: Kombatanci w PRL.

Ośrodek Metodyczny dla Nauczycieli, Kraków, 5 IV 2011 r. Wykład: Dawne i współczesne miejsca pamięci na Cmentarzu Rakowickim.

Muzeum w Nowym Wiśniczu, Wiśnicz, 4 IV 2011 r. Wykład: Życie codzienne karmelitów bosych dawniej i współcześnie. cz. 1: Karmelici w Wiśniczu; cz. 2: Zakon Karmelitów Bosych w PRL.

159 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie”, Wieliczka, 30 III 2011 r. Wykład: Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych w Małopolsce i na Ziemi Wielickiej w latach 1944-1975.

Zespół Szkół, Piekary, 8 III 2011 r. Wykład: Najnowsze dzieje Kościoła katolickiego w Polsce. 1944-1990. Kościół katolicki w okresie stalinizmu.

Ośrodek Kształcenia Nauczycieli (ul. Lubelska), Kraków, II 2011 r, Wykład: Kościół katolicki w okresie PRL.

Wykład otwarty „Symbol – znak – przesłanie. Barwy i kształty”, zorganizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHiDK UPJP2. Kraków, 11 XII 2010 r. Wykład: Barwa i kształt w heraldyce.

Ośrodek Kształcenia Nauczycieli, Kraków, 9 XII 2010 r., Wykład: Przyczyny ludobójstwa na Wołyniu.

Otwarcie wystawy poświęconej martyrologii duchowieństwa katolickiego na Wołyniu w okresie II wojny światowej, gmach WSD Kraków, 11 XI 2010 r. Wykład: Ludobójstwo na Wołyniu – fakt czy mit. Prawda zawsze zwycięża.

Otwarcie wystawy poświęconej martyrologii duchowieństwa katolickiego na Wołyniu w okresie II wojny światowej, Tarnów, X 2010 r. Wykład: Ginęli za wiarę, Ojczyznę i prawdę.

Posiedzenie Stowarzyszenia Rota, Jedlicze, 17 X 2010 r. Wykład: Ks. Stanisław Szpytma – duszpasterz, żołnierz podziemia i patriota.

Walne Zebranie SAK, Sympozjum , Warszawa 14 X 2010 r. Referat: Powstawanie zakonnych archiwów historycznych na ziemiach polskich.

Spotkanie środowiska 106 Dywizji Piechoty AK – Inspektorat Maria, Prądnik Korzkiewski, 12 IX 2010 r. Wystąpienie: Czas żołnierzy podziemia. Czy bandyci, wyklęci i karły reakcji?

Wykład „Archiwa kościelne” w ramach Pikniku Archiwalnego z okazji Międzynarodowego dnia archiwów, Warszawa 19 czerwca 2010.

Prezentacja książki Józefa Mareckiego „Zakony pod presją bezpieki Aparat Bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944- 1975”, Kraków 15 luty 2010.

„Uniwersytet Trzeciego Wieku”, Nowy Sącz, 14 I 2010 r. Wykład: Komunistyczna bezpieka wobec Karola Wojtyły.

Wykłady otwarte „Symbol – znak – przesłanie”, Kraków, 10 X 2009 r. Referat: Czyńcie sobie ziemię poddaną. Imperatyw pracy.

Promocja książki R. Szczęch, Zniszczyć “reakcyjny kler”. Tryńcza 4 luty 2010, Wykład: Duchowieństwo represjonowane w okresie powojennym.

Promocja książki Józefa Mareckiego „Zakony pod presją bezpieki Aparat Bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944- 1975”, Bochnia 13 X 2009.

Wykłady otwarte „Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich”, organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHiDK PAT.

10 października 2009. Wykład: Imperatyw pracy. Czyńcie sobie ziemię poddaną.
Posiedzenie „Wszechnicy Piastowskiej”, Miejsce Piastowe, 17 IX 2009 r. Wykład: Wrzesień 1939 r. w Krośnieńskiem.

Posiedzenie Zespołu Badawczego Heraldyki Kościelnej. Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Konin 24 III 2009 r. Referat: Jak „czytać” godła zakonne.

Promocja albumu J. Mareckiego “Zakony. Tajemnice mnichów i klasztorów”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 22 I 2009.

Wykład otwarty zorganizowany przez Stowarzyszenie „Pro Patria” w Jaworznie Jaworzno 16 X 2008. Referat: Sytuacja polityczna na ziemiach Polskich i w Europie w czasach pontyfikatu Jana Pawła II.

Wykłady otwarte „Na swój obraz na obraz Boży go stworzył. Człowiek – symbol – znak”, organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHiDK PAT. 11 października 2008, Kraków Wykład: Motywy antropologiczne w heraldyce zakonnej.

Wykłady otwarte „Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika zwierząt”, organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT. 14 czerwiec 2008, Kraków, Wykład: Zwierzęta w filatelistyce,

Uroczystości 260 rocznicy Konfederacji Barskiej na ziemi krośnieńskiej, Krosno, 4 III 2008 r. Referat: Okupacja, zniewolenie i rusyfikacja przed 260 i 60 laty.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Krakowie, 29 XI 2007 r. Odczyt: Materiały dotyczące duchowieństwa w archiwach aparatu represji.

Wykłady otwarte „Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika zwierząt”, organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT. 13 października 2007, Kraków, Wykład: Biskup Ignacy Krasicki. Zwierzęcy bohaterowie bajek.

Wykłady otwarte „Heraldyka i symbolika chrześcijańska – symbolika roślin” organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Kraków, 9 VI 2007. Wykład: Rośliny w numizmatyce.

Prezentacja publikacji T. Isakowicza-Zaleskiego Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków 28 lutego 2007.

Wykłady otwarte „Heraldyka i symbolika chrześcijańska – symbolika roślin” organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Kraków, 10 II 2007. Wykład: Rośliny w filatelistyce.

Wykłady z cyklu „Godność człowieka i narodu u podstaw patriotyzmu polskiego” organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Krakowie, Kraków, 8 II 2007, Wykład: Postawy patriotyczne polskiego duchowieństwa w okresie komunizmu.

Spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie, Kraków, 30 XI 2006. Odczyt: Współpraca duszpasterska księży ze środowiskami kombatanckimi w Polsce południowej według dokumentów aparatu bezpieczeństwa PRL.

Wykłady otwarte „Heraldyka i symbolika chrześcijańska – symbolika roślin” organizowane przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Kraków, 14 X 2006. Wykład: Rośliny w heraldyce.

Seminarium naukowe podczas „warsztatów historycznych” dla studentów polonijnych, Kraków, 13 VIII 2006. Referat: Rola Kościoła katolickiego w przemianach lat osiemdziesiątych XX wieku na ziemiach polskich.

0Seminarium naukowe podczas „warsztatów historycznych” dla studentów polonijnych, Kraków, 13 VIII 2006. Referat: Tradycje patriotyczne Zakonu Kapucynów ze szczególnym uwzględnieniem działalności konwentu krakowskiego.

Posiedzenie Sekcji Historycznej PTT, Kraków, 7 VI 2006. Referat: O. Wacław Nowakowski – człowiek emigracji.

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków, V 2006 r. Wykład: Życie i myśl Jana Pawła II.

Posiedzenie Sekcji Historycznej PTT, Kraków, 23 III 2006. Referat: Agaton Giller (1831-1887).

Wykłady otwarte, Loretto k. Wyszkowa, IX 2005. Wykład: Kult Matki Bożej Loretańskiej w Polsce.

XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej „Nauczanie i wychowanie chrześcijańskie na Śląsku – dawniej i dziś”, Wrocław 20-27 X 2002, Referat: „Sentire cum Ecclesia” w życiu i duszpasterstwie św. Ojca Pio.

XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej „Nauczanie i wychowanie chrześcijańskie na Śląsku – dawniej i dziś”, Wrocław 20-27 X 2002. Referat: Ojciec Pio – mistyk i stygmatyk.

II Ogólnopolski Kongres Moderatorów i Animatorów Grup Modlitwy Ojca Pio, Tenczyn, 4 VI 2001 r. Referat: Obraz Ojca Pio w mass-mediach.

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Kraków, 21 luty 2001 r. Referat: Prześladowanie Kościoła katolickiego w PRL.

Realizatorzy projektu Miasto – Ogród, Polski Klub Ekologiczny Okręgu Małopolska i Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Kraków (27 IV 1998). Odczyt i pokaz: Ogrody kapucynów.

Nagrania radiowe i telewizyjne

Radio „Fara”, Krosno-Jarosław-Przemyśl, 4 I 2016 r. Udział w audycji: „Czy na pewno Niepodległa? Terror komunistyczny w Polsce w latach 1944 – 1947”.

Udział w programie radiowym (Radio Kraków), 19 XI 2014, nt. działań aparatu bezpieczeństwa wobec kard. S. Wyszyńskiego (wraz z R. Szczęch i R. Graczyk).

Kronika Krakowska (TV Kraków), wywiad dot. poboru kleryków do wojska w okresie PRL, Kraków, 18 XII 2013 r.

Radio Lublin, Audycja dot. J. Teodorowicza, Lublin, 4 XII 2013 r.

Telewizja Lublin, Wypowiedź (10 min.) dot. abpa J. Teodorowicza, Lublin, 4 XII 2013 r.

Radio Kraków, 19 XI 2014 r. rozmowa na temat S. Wyszyńskiego.

Radio „Fara”, Krosno-Jarosław-Przemyśl. Udział w audycji:

Radio „Fara”, Krosno-Jarosław-Przemyśl. Udział w audycji:

Radio Łódź, udział w programie poświęconemu „rzezi wołyńskiej”, 3 VII 2013 r.

Nagranie dla portalu PCh24.pl „Ludobójstwo na Wołyniu”, Kraków 28 VI 2013 r.

Radio Maryja, udział w programie poświęconym ludobójstwie Polaków na Kresach, Toruń 22 VI 2013 r.

Telewizja TRWAM, udział w programie poświęconym ludobójstwie Polaków na Kresach, Toruń 22 VI 2013 r.

Polskie Radio Program I, Warszawa, 26 V 2013. Audycja poświęcona „procesowi Kurii Krakowskiej”

Radio „Fara”, Krosno-Jarosław-Przemyśl, 20 V 2013 r. Udział w audycji: „Atrybuty świętych”.

Nagranie dla portalu PCh24.pl „Dla komunistów był wrogiem numer jeden, Kraków, 1 I 2013 r.

Radio Podlasie [Siedlce], Pułtusk, 23 XI 2011 r. Wypowiedź: Polskie archiwa kościelne dzisiaj.

Radio „Bonus”, Kraków, 27 X 2011 r. Wypowiedź: Wychowawca i opiekun papieża [na temat kard. A. S. Sapiehy].

Radio „RMF”, Kraków, 27 X 2011 r. Wypowiedź: Kard. A. S. Sapieha

Radio „Kraków”, Kraków, 27 X 2011 r. Wypowiedź: Dlaczego kard. A. S. Sapieha był „wielkim”.

Radio „Dolny Śląsk” [?], Legnica, 25 IX 2011 r. Wypowiedź: O akcji „niedokończone msze wołyńskie”.

Radio „Dolny Śląsk” [?], Legnica, 24 IX 2011 r. Wypowiedź: Różnorodne losy Polaków na dawnych terenach ZSRR.

Radio „Kraków”, Kraków, 8 IV 2011 r. Wypowiedź: Represje komunistów wobec Kościoła katolickiego w Polsce.

Radio Watykańskie, Lwów, 20 XII 2010 r. (edycja: Watykan, 21 XII 2010 r.) Rola abp. Józefa Bilczewskiego w umacnianiu polskości w okresie jego rządów i obecnie.

Radio Watykańskie, Lwów, 20 XII 2010 r. (edycja: Watykan, 20 XII 2010 r.) Wielcy Polacy Kościoła Katolickiego we Lwowie

Wywiad dla Radia Zielona Góra (16 XII 2010) Co zawierają archiwa kościelne i jak je konfrontować z zasobami innych archiwów.

Radio Rzeszów, Lublin, 9 VII 2010 r. „Kainowa krew…”.

Radio Kraków, Lublin, 9 VII 2010 r. „Tragedia wołyńska” (o konferencji zorganizowanej na KUL)

Radio Lublin, Lublin, 9 VII 2010 r. Dlaczego mordowano Polaków na Wołyniu?
Telewizja Lublin, Lublin, 9 VII 2010 r. Ludobójstwo na Wołyniu w czasie II wojny światowej.

Radio Watykańskie, Łuck, 7 V 2010 r. (edycja 11 V 2010) Dzieje Kościoła katolickiego na Ukrainie.

Radio Watykańskie, Kraków, 16 II 2010 r. Działania bezpieki wobec Karola Wojtyły.

Telewizja Kraków, Kraków, 15 II 2010 r. Represje wobec wspólnot zakonnych.

Radio Kraków nagranie], Kraków, 24 XI 2009 r. Represje wobec zakonów.

TVP Redakcja Programów Katolickich [nagranie], Warszawa, 25 XI 2009 r.

Rozmowa poświęcona publikacji Zakony pod presją bezpieki.

TVP Historia [nagranie], Niedzica, IX 2009 r. Program telewizyjny poświecony inwazji armii słowackiej na Polskę w 1939 r.

Radio VIA, Rzeszów, 6 VI 2009 r. Nagranie: Katolik a wyzwania współczesnego świata.

Radio [Tarnów], Stary Sącz, 5 VI 2009 r. Nagranie: Franciszkanie wczoraj i dzisiaj.

TV Szczecin [udział w panelu dyskusyjnym w studio telewizyjnym], W okowach SB, Szczecin, 25 III 2009 r.

TVP Historia [nagranie], Księża niezłomni (ks. Niedzielak, ks. Suchowolec, ks. Zych), Kraków, 2 III 2009 r.

Polskie Radio Kraków [nagranie], Ostatnie ofiary PRL-u. Ks. Niedzielak, ks. Suchowolec, ks. Zych, Kraków 31 I 2009 r.

Polskie Radio Kraków [nagranie], Brat Baltazar Cekus – więzień czasów PRL, Kraków 30 I 2009 r.

Polskie Radio Kraków, Tajemnice klasztorów, 23 [?] XII 2008 r.

Radio Niepokalanów, Życie zakonne. Dawne i współczesne klasztory, 22 XII 2008 r.

TVP Historia, Kościół po II wojnie światowej. Kard. A. S. Sapieha, Warszawa 2008 r.

Audycja radiowa „Lilie wśród suchych traw… – o znaczeniu roślin w biblijnej symbolice”, Radio Kraków, red. Justyna Nowicka, 26 XII 2006, godz. 22.00-23.00.

Telewizja Kraków, Wywiad na temat działalności Ojciec Pio

Radio Kraków, 300 lat kapucynów w Krakowie

Telewizja Kraków, 300 lat kapucynów w Krakowie

Cykl nagrań (8 audycji) dla Radia Watykańskiego: Działania bezpieki wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego.